Hur man skaffar en ögonprotes

Ögonläkaren godkänner att en ögonprotes får anpassas. Kunden får oftast protesen gratis 
som medicinsk rehabilitering utifrån läkarens initiativ. Sjukvården kompenserar 
kostnaden för att skaffa en ögonprotes som en del av medicinsk rehabilitering. Beroende på vårdansvaret fattas beslutet om godkännandet av betalningsförbindelsen antingen på vårdcentralen eller på sjukhuset.

Olyckfallsverket betalar kostnaderna för olyckor under krig och militärtjänstgöring.
Vid arbets- och trafikolyckor och liknande händelser som omfattas av ersättningsskyldigheten 
står försäkringsbolagen vanligtvis för kostnaderna. Man kan ansöka om ersättning från Fpa i efterhand för rese- och logikostnader.

Gå till FPA websidan

Användning

Ögonprotesen är säker och enkel att använda. Protesen skyddar ögonhålan från att torka ut och förhindrar ögonfransarna på ögonlockets kant från att svängas inåt. Protesen stöder även ögonlocken.

Hur används protesen?

 • ögonprotesen kan hållas i ögonhålan hela tiden, även när man sover
 • man kan duscha och bada bastu som vanligt
 • simglasögon bör användas vid simning, speciellt vid dykning
 • kraftig gnidning bör undvikas, särskilt utåt, eftersom detta kan leda till att protesen hamnar i fel läge
 • överdriven töjning av det nedre ögonlocket kan leda till att protesen sticker ut från ögonhålan
Vi rekommenderar att du kontaktar den behandlande läkaren så snart som möjligt om inflammation, gruskänsla eller andra ovanliga symtom uppstår i ögonhålan. I sådana fall kan du desinficera protesen som hembehandling, t.ex. med Neo-Amisept som finns att köpa på apotek. Du kan alltid kontakta oss, så att vi kan kontrollera passform och yta på protesen.

Rengöring

I början är det bra att rengöra ögonprotesen en gång om dagen. Då vänjer man sig också vid att sätta i och ta bort den. Senare tvättas protesen endast vid behov.

Hur rengörs protesen?

 • tvätta den med vatten och flytande tvål
 • borste ska inte användas, eftersom den repar protesens yta
 • protesens yta kan som hembehandling desinficeras (t.ex. med Neo-Amisept)
 • protesen sköljs alltid till slut med dricksvatten
 • det är bra att använda konstgjorda tårdroppar med protesen, speciellt om ögonhålan lätt torkar ut

Polering

Ögonprotesen rengörs och poleras mekaniskt i vår verkstad, medan kunden väntar. Besöket tar cirka 30 minuter. Protesen kan även skickas med post för att poleras.

När är en bra tidpunkt att komma för att polera sin protes?

 • huskurer hjälper inte och protesens yta känns inte hal
 • protesen är repad eller sprucken
 • strävhet känns under ögonlocken
 • protesens yta har blivit grumlig
 • tårbildning eller tårsekretion har avsevärt ökat
Vi rekommenderar att man bokar en tid för polering av protesen en gång om året. Samtidigt kontrolleras protesens passform och att det allmänna utseendet är lugnt.

Korrigering

Ögonhålan och färgerna kan ändras, i så fall behöver protesen uppdateras. I detta fall kan både storleken och färgerna på ögonprotesen modifieras.

När är en bra tidpunkt att komma för att korrigera en protes?

 • när det är mindre än fem år sedan protesen tillverkades
 • när protesens blickriktning inte är naturlig
 • när ögonlocken öppnar sig för mycket eller för lite
 • botten på ögonhålan/ögonlocksfickorna har ändrats
 • på grund av naturliga ansiktsförändringar, t.ex. då barnet växer, livsstilsförändringar
 • efter operationer av ögonhålan och ögonlocksområdet
 • protesen sitter inte på plats eller kan vända sig till fel position

Livslängd och förnyande

Vi rekommenderar att man låter göra en ny ögonprotes vart femte år. Under denna tid kan ögonhålan och till och med ögats egen färg ändras i den mån att byte av protesen är nödvändig. Även om plasten som används för protesen är ett hållbart material, varar den inte för evigt. Plasten försvagas och gulnar med tiden, då rekommenderas att inte längre reparera den. 

När är det bra att förnya protesen?

 • när det är fem år sedan protesen tillverkades
 • protesens material är föråldrat och polering hjälper inte längre, och ytans ojämnhet bibehåller en konstant inflammation
 • kroppsförändringar, t.ex. viktförändringar eller graviditet
 • protesens material har gulnat och färgerna matchar inte längre färgerna i det egna ögat
 • efter operationer av ögonhålan och ögonlocksområdet
 • protesen sitter inte på plats eller kan vända sig till fel position
Om patienten inte kan komma till vår verkstad, kan en ny ögonprotes göras som en kopia av den tidigare protesen. I detta fall kommer dock den nya protesen att ha samma eventuella fel som den gamla protesen.

Montering och borttagning av protesen

Montering:

Asennuskuva

Lyft det övre ögonlocket och för protesen under det övre ögonlocket.

Asennuskuva

Skjut protesen uppåt och dra ned det nedre ögonlocket, så sätter sig protesen på plats.

Borttagning med sugkopp:

Asennuskuva

Fukta sugkoppens ända och tryck den mot protesens yta.

Asennuskuva

Dra ned det nedre ögonlocket och lyft protesen över det nedre ögonlocket snett nedåt.

Borttagning med fingrarna:

Asennuskuva

Dra det nedre ögonlocket nedåt och samtidigt tryck protesens nedre kant över det nedre ögonlocket med fingret.

Asennuskuva

Lyft det övre locket och ta tag i protesen med två fingrar för att ta bort den.